韩家淮课题组英文
Home
About PI
Members
Research
Publications
Photos
Useful Links
Contact us
中文版

Members

PI and assistants:
Jiahuai Han, Ph.D., professor
Fanglin Zhang, master, assistant
Yingying Zhang, Ph.D., assistatn professor

Technicians:
Wei Han, Xiurong Qiu, Xiaoyun Ren, Tingyan You, Qingli Chen

Post-doctors:
Xiurong Wu, Peipei Zhang, Huaipeng Lin, Huabin Ma, Zhanghua Yang, Wenyuan Li

Doctor students:
Yunlong Song, Daowei Yang, Peng He, Mao Hong
Huan Ma, Shaowei Cai, Muzheng Qiao, Yuze Wang
Fu Zhao, Yihao Zhao, Xingfeng Qiu
Changan Chen, Xinrui Fan, Lichen Hu, Wenke Shi
Tingting Ai, Kai Huang, Bo Liang, Jiongcong Lu, Yifei Liu, Hengxiao Ni

Master students:
Zeyuan Liu, Qilin Shi, Rui Wu, xin Wang, Xiaohan Zhang, Zhuo Wang
Yu Cong, Qianwen Huang, Jiannan Liu, Yuxia Zhang
Tao Han, Yixiang Sun, Fanjia Lin, Yihua Yan, Lang Li